"Yanlış Bilgi Bulaşıcıdır" platformu, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği, Türk Karaciğer Vakfı, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Hepyaşam – Hepatitle Yaşam Hasta ve Hasta Yakınları Toplumsal Bilgilendirme, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin katılımı ile oluşan bir çalışma grubudur.

Temel amacı, hepatit C ile ilgili toplumda farkındalık oluşturmak, hasta ve hasta yakınlarına bu hastalık ile ilgili doğru bilgi aktarmaktır.

Bu bölümde, "Yanlış Bilgi Bulaşıcıdır" projesi temsilcileri Prof. Dr. Birol Özer, Prof. Dr. Bilgehan Aygen, Prof. Dr. Fehmi Tabak, Doç. Dr. Canan Alkım, Prof. Dr. Necati Örmeci, Prof. Dr. İftihar Köksal ve Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci; hepatit C ile ilgili sık sorulan soruları yanıtlıyor, hastalığın bulaşma yollarını, ilerleyişini, tanı ve tedavisini anlatıyorlar. Videoları izlemek için başlıklara tıklayabilirsiniz.